Informácie ku prezenčnému vyučovaniu od 3. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že od 3.5.2021 sa na našej škole obnovuje štandardné prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky. Pretože dňa 3.5.2021 sa na škole uskutočnia aj prijímacie skúšky do prvých ročníkov, vyučovanie sa pre 1. a 2. ročníky začne až 4.5.2021. Žiaci tretích ročníkov budú mať 3.5.2021 Odborný výcvik od 7.30 hod. Podmienky pre vstup do školy sú […]

Klasifikácia žiakov počas prerušeného vyučovania

Riaditeľstvo SOŠE v Stropkove oznamuje žiakom a rodičom, že počas prerušeného vyučovania nebudú žiaci klasifikovaní z predmetov: 1. odborný výcvik 2. telesná a športová výchova 3. laboratórne cvičenia z príslušných odborných predmetov (ZAE, ELM). Z ostatných predmetov budú klasifikovaní známkou, slovne, alebo kombinovane (známkou+slovne) na základe úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania.

Maturita 2020

 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 17. 3. 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 18. 3. 2020 (streda) – anglický jazyk