Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením koronavírusu

3. usmernenie

2. usmernenie

1. usmernenie