Zloženie rady školy v školskom roku 2021/2022

Predseda RŠ: Mgr. Maroš Maruščák zástupca pedagogických pracovníkov
Členovia RŠ: MUDr. Martin Jakubov poslanec PSK
Ing. Dušan Lukáč poslanec PSK
Ing. Kamil Cimbala zástupca zriaďovateľa
Ing. František Glinský zástupca zväzu zamestnávateľov
Adela Rudyová
zástupca rodičov
Bc. Daniela Ličková
zástupca rodičov
Silvia Stašová zástupca rodičov
Bc. Albert Vaško zástupca pedagogických pracovníkov
PhDr. Terézia Potomová, PhD. zástupca nepedagogických pracovníkov
Damián Šlang
zástupca žiakov

K stiahnutiu

File Description Date added File size Downloads
pdf Štatút RŠ platný od 18-22 24. októbra 2019 13:26 464 KB 471