Zloženie rady školy v školskom roku 2016/2017

Predseda RŠ: Michal Friga zástupca nepedagogických pracovníkov
Členovia RŠ: MUDr. Peter Obrimčák poslanec PSK
PaedDr. Michal Lipinský zástupca zriaďovateľa
Mudr. Jakubov Martin poslanec PSK
Ing. František Glinský zástupca zväzu zamestnávateľov
Dyľ Peter zástupca rodičov
Keselicová Silvia zástupca rodičov
Ľubomír Handzuš zástupca rodičov
Ing. Vladimír Čintala zástupca pedagogických pracovníkov
Albert Vaško zástupca pedagogických pracovníkov
Barnáš Dárius zástupca žiakov