Zloženie rady školy v školskom roku 2022/2023

Predseda RŠ:
Členovia RŠ: MUDr. Martin Jakubov poslanec PSK
Ing. Dušan Lukáč poslanec PSK
Ing. Kamil Cimbala zástupca zriaďovateľa
Ing. František Glinský zástupca zväzu zamestnávateľov
Adela Rudyová
zástupca rodičov
Andrea Červeňaková
zástupca rodičov
Judita Maruščáková zástupca rodičov
Podpredseda RŠ: Bc. Albert Vaško zástupca pedagogických pracovníkov
PhDr. Terézia Potomová, PhD. zástupca nepedagogických pracovníkov
  zástupca žiakov

K stiahnutiu

File Description Date added File size Downloads
pdf Štatút RŠ platný od 18-22 24. októbra 2019 13:26 464 KB 673