Súťaž Expert geniality show

 

Vianočný športový deň

Zenit v elektronike - krajské kolo v Prešove 2017/2018

Zopár pohľadov na nový dizajn školy

V učebni anglického jazyka

Na hodine výpočtovej techniky

V učebni elektrického merania

Počas hodín odborného výcviku

Deň otvorených dverí 2016

Hodina detom 2016

Mikuláš 2016

Vianočný turnaj

Biela pastelka 2015

Ako sa učíme

Banket stužky

Maturity

Športové sútaže

Trh práce

Zenit v elektronike - krajské kolo v Prešove 2017/2018