Maturita 2020

 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 17. 3. 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 18. 3. 2020 (streda) – anglický jazyk