Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci – učitelia a majstri odbornej výchovy

Ing. Soóš Daniel
riaditeľ školy riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk
Ing. Čintala Vladimír
zástupca riaditeľa školy pre TV
sosesp.cintala@gmail.com
Bc. Kuľbagová Dana
zástupca riaditeľa školy pre PV
danakulbagova@centrum.sk
Ing. Cichý Slavomír
učiteľ
 
Bc. Čakurda Stanislav
majster odbornej výchovy stanislav.cakurda@post.sk
Mgr. Drobňáková Antónia
učiteľ
 
Ing. Gibej Ivan
učiteľ gibejivan@gmail.com
Mgr. Gonos Dávid
učiteľ dgonossosesp@gmail.com
PaedDr. Lehotská Jitka
učiteľ lehotska71skola@gmail.com
Mgr. Maruščák Maroš
učiteľ maruscak.sose@gmail.com
Popovič Samuel
majster odbornej výchovy  
Mgr. Sejkaničová Tatiana
učiteľ zssnemcina@gmail.com
Mgr. Soóšová Zuzana učiteľ zsoosenglish@gmail.com
Bc. Šurin Ľuboš
majster odbornej výchovy lubos.surin@gmail.com
Bc. Vaško Albert
majster odbornej výchovy vaskoalbert5@gmail.com

Elokované pracovisko:

Ing. Kuľbaga Peter
vedúci elokovaného pracoviska
Bc. Štofa Miroslav
hlavný majster
Mgr. Bednáriková Mária
učiteľ
Mgr. Čakurdová Jana
majster odbornej výchovy
PaedDr. Ivančová Ľudmila učiteľ
Mgr. Malina Miroslav učiteľ
Bc. Manduľa Tomáš majster odbornej výchovy
Ing. Motyková Anna učiteľ
Šmajda Pavol majster odbornej výchovy
Mgr. Vaňková Mária majster odbornej výchovy

 

Nepedagogickí zamestnanci

Babjarčíková Iveta
Palušová Anna
PhDr. Potomová Terézia, PhD.
Smoliga Jozef
Sušinka František
Mgr. Tokárová Lenka

Elokované pracovisko:

Frič Jaroslav
Greššová Katarína
Capová Helena
Šlangová Mária