Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci – učitelia a majstri odbornej výchovy

Ing. Soóš Daniel
riaditeľ školy riaditel(at)soselektro-sp.vucpo.sk
Ing. Čintala Vladimír
zástupca riaditeľa školy pre TV
sosesp.cintala(at)gmail.com
Ing. Kuľbaga Peter
zástupca riaditeľa školy
 
Bc. Kuľbagová Dana zástupca riaditeľa školy pre PV danakulbagova(at)centrum.sk
Bc. Čakurda Stanislav majster odbornej výchovy stanislav.cakurda(at)post.sk
Mgr. Drobňáková Antónia učiteľ
Ing. Gibej Ivan učiteľ gibejivan(at)gmail.com
Mgr. Gonos Dávid
učiteľ dgonossosesp(at)gmail.com
Mgr. Maruščák Maroš učiteľ maruscak.sose(at)gmail.com
Popovič Samuel majster odbornej výchovy
Mgr. Sejkaničová Tatiana
učiteľ zssnemcina(at)gmail.com
Mgr. Soóšová Zuzana učiteľ zsoosenglish(at)gmail.com
Bc. Šurin Ľuboš
majster odbornej výchovy lubos.surin(at)gmail.com
Bc. Vaško Albert majster odbornej výchovy vaskoalbert5(at)gmail.com
 

Elokované pracovisko:

Mgr. Bednáriková Mária
vedúci elokovaného pracoviska
Bc. Štofa Miroslav
hlavný majster
Mgr. Čakurdová Jana majster odbornej výchovy
PaedDr. Ivančová Ľudmila učiteľ
Ing. Kosárová Jaroslava majster odbornej výchovy
Mgr. Malina Miroslav učiteľ
Bc. Manduľa Tomáš majster odbornej výchovy
Ing. Motyková Anna učiteľ
Mgr. Vaňková Mária majster odbornej výchovy

 

Nepedagogickí zamestnanci

Babjarčíková Iveta
Palušová Anna
PhDr. Potomová Terézia, PhD.
Smoliga Jozef
Sušinka František
Mgr. Tokárová Lenka

Elokované pracovisko:

Frič Jaroslav
Greššová Katarína
Capová Helena
Šlangová Mária