Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci – učitelia a majstri odbornej výchovy

Ing. Kuľbaga Peter
riaditeľ školy riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk
Ing. Čintala Vladimír
zástupca riaditeľa školy sosesp.cintala@gmail.com
Bc. Čakurda Stanislav
majster odbornej výchovy stanislav.cakurda@post.sk
Mgr. Maruščák Maroš
učiteľ maruscak.sose@gmail.com
Mgr. Gonos Dávid
učiteľ dgonossosesp@gmail.com
Bc. Kuľbagová Dana
majster odbornej výchovy
danakulbagova@centrum.sk
PaedDr. Lehotská Jitka
učiteľ lehotska71skola@gmail.com
Mgr. Soóšová Zuzana
učiteľ zsoosenglish@gmail.com
Mgr. Sejkaničová Tatiana
učiteľ zssnemcina@gmail.com
Ing. Gibej Ivan
učiteľ gibejivan@gmail.com
Bc. Šurin Ľuboš
majster odbornej výchovy lubos.surin@gmail.com
Bc. Vaško Albert
majster odbornej výchovy vaskoalbert5@gmail.com

Nepedagogickí zamestnanci

Babjarčíková Iveta
Gondeková Katarína
Palušová Anna
PhDr. Potomová Terézia, PhD.
Smoliga Jozef
Sušinka František
Mgr. Lenka Tokárová