Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci – učitelia a majstri odborného výcviku

Ing. Kuľbaga Peter riaditeľ školy riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk
Ing. Jankanič Miroslav zástupca riaditeľa školy mjankanic@centrum.sk
Bc. Čakurda Stanislav majster odbornej výchovy stanislav.cakurda@post.sk
Ing. Čintala Vladimír učiteľ vcintala@zssstrop.edu.sk
Mgr. Fečová Lenka učiteľ lenkagulikova@centrum.sk
Mgr. Gonos Dávid učiteľ
dawide.gonos@gmail.com
Bc. Kuľbagová Dana majster odbornej výchovy danakulbagova@centrum.sk
PaedDr. Lehotská Jitka učiteľ lehotska.jitka@post.sk
Mgr. Soóšová Zuzana učiteľ
Mgr. Sejkaničová Tatiana učiteľ zssnemcina@gmail.com
Ing. Stenčík Peter učiteľ stencik@gmail.com
Bc. Šurin Ľuboš majster odbornej výchovy lubos.surin@gmail.com
Bc. Vaško Albert majster odbornej výchovy vaskoalbert@post.sk

 

Nepedagogickí zamestnanci

Babjarčíková Iveta
Friga Michal
Gondeková Katarína
Korbová Anna
Palušová Anna
PhDr. Potomová Terézia
Smoliga Jozef
Sušinka František