Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci – učitelia a majstri odborného výcviku

Ing. Kuľbaga Peter riaditeľ školy riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk
Ing. Jankanič Miroslav zástupca riaditeľa školy mjankanic@centrum.sk
Bc. Čakurda Stanislav majster odbornej výchovy stanislav.cakurda@post.sk
Ing. Čintala Vladimír učiteľ vcintala@zssstrop.edu.sk
Mgr. Gonos Dávid učiteľ dawide.gonos@gmail.com
Bc. Kuľbagová Dana majster odbornej výchovy
danakulbagova@centrum.sk
PaedDr. Lehotská Jitka učiteľ lehotska.jitka@post.sk
Mgr. Soóšová Zuzana učiteľ  
Mgr. Sejkaničová Tatiana učiteľ  zssnemcina@gmail.com
Ing. Stenčík Peter učiteľ stencik@gmail.com
Bc. Šurin Ľuboš majster odbornej výchovy lubos.surin@gmail.com
Bc. Vaško Albert majster odbornej výchovy vaskoalbert@post.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Babjarčíková Iveta
Gondeková Katarína
Palušová Anna
 PhDr. Potomová Terézia
Smoliga Jozef
Sušinka František