Prijímacie skúšky do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022 – 2. kolo

Riaditeľ SOŠ elektrotechnickej v Stropkov podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v SOŠ elektrotechnickej Stropkov: – v študijnom […]