Maturita 2020

 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 17. 3. 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 18. 3. 2020 (streda) – anglický jazyk

Dni otvorených dverí
Deviataci, staňte sa odborníkmi v oblasti elektrotechniky a informačných technológií!

Tento slogan sprevádzal 30. november 2017- Deň otvorených dverí v našej škole – SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. A veru, mali sme žiakom havajskej, holčíkovskej, slovenskokajnianskej a všetkých stropkovských a svidníckych základných škôl čo ponúknuť. Prezreli si kompletne zrekonštruované priestory školy, veľkú telocvičňu, školskú jedáleň, učebne vybavené novým školským nábytkom, novými učebnými a didaktickými pomôckami (IKT), hardvérom a softvérom zodpovedajúcim súčasným […]