Informácie ku prezenčnému vyučovaniu od 3. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že od 3.5.2021 sa na našej škole obnovuje štandardné prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky. Pretože dňa 3.5.2021 sa na škole uskutočnia aj prijímacie skúšky do prvých ročníkov, vyučovanie sa pre 1. a 2. ročníky začne až 4.5.2021. Žiaci tretích ročníkov budú mať 3.5.2021 Odborný výcvik od 7.30 hod. Podmienky pre vstup do školy sú uvedené v Pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy, ktoré sú v prílohe tejto správy.

Vyhlásenia o bezinfekčnosti:
1. Neplnoletý žiak
2. Plnoletý žiak

Ing. Peter Kuľbaga – riaditeľ SOŠE v Stropkove

 

K stiahnutiu

File Description Date added File size Downloads
pdf Pokyny_riaditela_030521 3. mája 2021 14:53 477 KB 622
pdf Infografika_030521 3. mája 2021 14:53 663 KB 642