Časový harmonogram maturít 2022

Termín EČ a PFIČ MS:

EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra – 15. marca 2022
EČ a PFIČ anglický jazyk – 16. marca 2022

Termín PČOZ MS:

od 9. mája 2022

Termín ÚFIČ MS:

od 23. mája 2022

… pozor čas beží …

Všetky potrebné informácie o MATURITE 2021 nájdete na stránke www.nucem.sk
Termíny sa môžu meniť v závislosti od rozhodnutí a usmernení z MŠVVaŠ SR