Voľné pracovné miesto – učiteľ slovenského jazyka a literatúry

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov prijme do pracovného pomeru učiteľa slovenského jazyka a literatúry Pracovné podmienky pracovný pomer od 01.04.2018 Požadovaná kvalifikácia Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra Ďalšie požiadavky Ďalšie potrebné požiadavky: znalosť práce s PC, komunikatívnosť, Požadované doklady prihláška […]