Sme vaša ISTOTA NA TRHU PRÁCE Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov Teoretické a praktické vyučovanie je zabezpečené v učebniach školy, ktoré sú moderne vybudované so špecializáciou na výučbu odborných predmetov, jazykov a výpočtovej techniky žiaci školy sa v rámci teoretického vyučovania zúčastňujú rôznych odborných , športových a spoločenských súťaží Odborné učebne vybavené počítačmi pripojenými na rýchly optický internet. Naším poslaním je pripraviť žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách.
Viac ako 50 ročná tradícia vo vzdelávaní
Kvalitná teoretická a praktická príprava
Odbornosť a skúsenosť kvalifikovaného pedagogického zboru
Dôraz na samostatné myslenie a zodpovednosť

Aktuality / Oznamy

Pozrieť všetky

O škole

Viac o škole

Základnými hodnotami, ktorými sa škola riadi sú:

  • viac ako 50 ročná tradícia vo vzdelávaní elektrotechniky a strojárstva
  • odbornosť a skúsenosť plne kvalifikovaného pedagogického zboru
  • orientácia na potreby trhu práce
  • kvalitná teoretická a praktická príprava
  • dôraz na samostatné myslenie a zodpovednosť

Naším poslaním je pripraviť žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách. Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štvorročných študijných odboroch a stredné odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Sme profesionálna škola  poskytujúca elektrotechnické a strojárske vzdelávanie pre všetky vekové kategórie už viac ako polstoročie.

Štúdium je určené pre tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v oblasti výpočtovej techniky, informačných technológii, programovania CNC strojov, počítačových sietí, počítačových systémov, komunikačných technológii, v oblasti obsluhy obrábacích strojov a v oblasti bytových rozvodov elektrickej energie, tepla, vody a plynu. Absolventi elektrotechnických odborov získavajú okrem dokladov o ukončení vzdelania aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorý je nevyhnutný pre činnosť v elektrotechnických povolaniach a ktorý sa nedá získať iným ako elektrotechnickým vzdelaním.

SOŠe v číslach

50
ročná tradícia
vo vzdelávaní elektrotechniky a strojárstva
220
študentov
aktuálne sa vzdelávajúcich na našej škole
5000
študentov
v priebehu existencie našej školy

Zaujímavé články

Zobraziť všetky články
Kde nás najdete

Kontaktné informácie

Napíšte nám