Viac ako 50 ročná tradícia vo vzdelávaní
Kvalitná teoretická a praktická príprava
Odbornosť a skúsenosť kvalifikovaného pedagogického zboru
Dôraz na samostatné myslenie a zodpovednosť

Aktuality / Oznamy

Pozrieť všetky

O škole

Viac o škole

Základnými hodnotami, ktorými sa škola riadi sú:

  • viac ako 50 ročná tradícia vo vzdelávaní elektrotechniky a strojárstva
  • odbornosť a skúsenosť plne kvalifikovaného pedagogického zboru
  • orientácia na potreby trhu práce
  • kvalitná teoretická a praktická príprava
  • dôraz na samostatné myslenie a zodpovednosť

Naším poslaním je pripraviť žiakov na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách. Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štvorročných študijných odboroch a stredné odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Sme profesionálna škola  poskytujúca elektrotechnické a strojárske vzdelávanie pre všetky vekové kategórie už viac ako polstoročie.

Štúdium je určené pre tých, ktorí vidia svoju budúcnosť v oblasti výpočtovej techniky, informačných technológii, programovania CNC strojov, počítačových sietí, počítačových systémov, komunikačných technológii, v oblasti obsluhy obrábacích strojov a v oblasti bytových rozvodov elektrickej energie, tepla, vody a plynu. Absolventi elektrotechnických odborov získavajú okrem dokladov o ukončení vzdelania aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorý je nevyhnutný pre činnosť v elektrotechnických povolaniach a ktorý sa nedá získať iným ako elektrotechnickým vzdelaním.

SOŠe v číslach

50
ročná tradícia
vo vzdelávaní elektrotechniky a strojárstva
220
študentov
aktuálne sa vzdelávajúcich na našej škole
5000
študentov
v priebehu existencie našej školy

Zaujímavé články

Zobraziť všetky články
Kde nás najdete

Kontaktné informácie

Napíšte nám