Obvodné kolo v basketbale chlapcov SŠ 2016/2017

Dňa 06.04.2017 sa na Gymnáziu v Stropkove uskutočnilo obvodné kolo súťaže v basketbale žiakov SŠ. Súťaže sa zúčastnili Gymnázium Stropkov, SOŠE Stropkov a SOŠ Hlavná Stropkov. Naše družstvo obsadilo celkové 2. miesto.

Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ 2016/2017

Dňa 29.03.2017 sa na umelej tráve II.ZŠ Mlynskej v Stropkove uskutočnilo obvodné kolo súťaže vo veľkom futbale chlapcov SŠ. Súťaže sa zúčastnili Gymnázium Stropkov, SOŠE Stropkov a SOŠ Hlavná Stropkov. Naše družstvo obsadilo celkové 2. Miesto.

Obvodné kolo v cezpoľnom behu chlapcov SŠ 2016/2017

Dňa 22.09.2016 sa v areáli pod vlekom uskutočnilo obvodné kolo súťaže v cezpoľnom behu chlapcov SŠ. Súťaže sa zúčastnili 3 súťažiaci z našej školy. Filip Roháč a Dávid Ďuk z 1.A triedy a Kristián Čuma z 2.A triedy.

Plavecká štafeta Stropkovčanov 2016

Naša škola už tretí krát za sebou organizovala Plaveckú štafetu Stropkovčanov ktorá sa uskutočnila 09.12.2016 v Krytej plavárni ZŠ Konštantínova Stropkov. Do štafety sa zapojilo 169 účastníkov z toho 98 bolo deti a mládeže do 18 rokov. Spolu sa za 8 hodín naplávalo 42 825m.

Zenit v elektronike - krajské kolo v Prešove 2016/2017

Zenit v elektronike KK v Prešove 2015