Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky I. kolo – prvý termín – 14. mája 2018 Prijímacie skúšky I. kolo – druhý termín – 17. mája 2018 Prijímacie skúšky II. kolo  – 19. júna 2018

23
marec
Termíny konzultácii a komisionálnych skúšiek pre študentov s IUP:
Komisionálne skúšky pre žiakov 4. ročníkov študujúcich podľa IUP  - 23. až 25. apríla 2018