Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky I. kolo – prvý termín – 14. mája 2018 Prijímacie skúšky I. kolo – druhý termín – 17. mája 2018 Prijímacie skúšky II. kolo  – 19. júna 2018