Prijímacie skúšky
13. mája 2019 (pondelok) – 1. termín prijímacích skúšok; 16. mája 2019 (štvrtok) – 2. termín prijímacích skúšok