Voľné pracovné miesto – učiteľ slovenského jazyka a literatúry
Voľné pracovné miesto - vyhlásenie Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov prijme do pracovného pomeru učiteľa slovenského jazyka a literatúry Pracovné podmienky pracovný pomer od 01.04.2018 Požadovaná kvalifikácia Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra Ďalšie požiadavky Ďalšie potrebné požiadavky: znalosť práce s PC, komunikatívnosť, Požadované doklady prihláška [...]
30
január
Termíny konzultácii pre študentov s IUP:
5. marca 2018 o 11.30 (ohľadom písomnej časti MS zo SJL a ANJ). Písomné časti maturitných skúšiek budú  dňa 13. 3.2018 zo SJL a 14. 3. 2018 z ANJ.