Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 17. 3. 2020 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra                             18. 3. 2020 (streda) – v predmete anglický jazyk