Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

12. marca 2019 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra       . 13. marca 2019 (streda) – v predmete anglický jazyk,