Eagle_článok 01.4
Návrh dosiek plošných spojov v programe EAGLE

Na tejto internetovej stránke nájdete stručné informácie o tomto programe, kde a ako ho môžete získať a kde sa s ním budete môcť naučiť pracovať. Alternatívou sú aj iné elektrotechnické CAD programy napr. OrCAD, alebo KiCAD či FreePCB, ktoré sú typu open source, čiže voľne stiahnuteľné programy. Návrhový systém EAGLE: slúži na počítačové navrhovanie dosiek […]