Zverejnenie kritérií pre prijatie na štúdium do prvých ročníkov pre šk. rok 2020/2021

SOŠE v Stropkove zverejnila kritéria pre prijatie na štúdium do prvých ročníkov pre nasledujúci šk. rok 2020/2021.

Všetky informácie nájdete v sekcii Informácie -> Pre uchádzačov