Návrh dosiek plošných spojov v programe EAGLE

Na tejto internetovej stránke nájdete stručné informácie o tomto programe, kde a ako ho môžete získať a kde sa s ním budete môcť naučiť pracovať. Alternatívou sú aj iné elektrotechnické CAD programy napr. OrCAD, alebo KiCAD či FreePCB, ktoré sú typu open source, čiže voľne stiahnuteľné programy.

Návrhový systém EAGLE:

slúži na počítačové navrhovanie dosiek plošných spojov s určitými rozmermi z vopred nakreslenej schémy elektronického obvodu v danom programe (skratka z Easily Applicable Graphical Layout Editor – ľahko aplikovateľný grafický editor schém).
Systém EAGLE je v Európe veľmi rozšírený, lebo je zdarma k dispozícii jeho voľne šíriteľná verzia (exe súbor, anglicky, alebo nemecky, po slovensky zatiaľ nie je) určená pre nekomerčné využitie. Je obmedzená rozmermi dosky 8 x 10 cm. To postačuje pre pochopenie práce a vytvorenie jednoduchých obvodov. Jeho inštaláciu by mal zvládnuť každý priemerný užívateľ PC.

Na domovskej stránke výrobcu je možné aktualizovať svoju verziu, stiahnuť a doplniť si svoju inštaláciu o ďalšie knižnice súčiastok, rôzne doplnky napr. Eagle3D pre vytváranie 3D modelov a v diskusnom fóre komunikovať s ďalšími užívateľmi.

Podrobnejšie oboznámiť sa môžete aj pomocou knižnej literatúry v českom jazyku (1, 2). Ku každej verzii programu je v PDF na stiahnutie aj manuál priamo z domovskej stránky, hoci sú len nemecky alebo anglicky.

Našej škole sa vďaka rozvojovému projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR podarilo získať školskú licenciu (pre dosky max. 16 x 10 cm) na EAGLE a práca s ním je zaradená v študijnom odbore mechanik elektrotechnik v 2. ročníku v predmete výpočtová technika. Pre našich žiakov bol vypracovaný podrobnejší manuál Návrhový systém Eagle, ktorý si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky po zadaní svojho prístupového hesla. Vpravo sú zobrazené ukážky pracovných listov z tohto manuálu.

Žiaci sa postupne na PC naučia vytvárať nielen samotný návrh dosky s vodivými spojmi, ale i výkresovú dokumentáciu, na základe

ktorej je možné zadať vyrobiť už finálnu dosku niektorému z výrobcov aj s presným vyznačením osadenia jednotlivých súčiastok a miest pre vyvŕtanie potrebných otvorov. Žiaci si takto vyskúšajú svoje vedomosti a zručnosti, ktoré môžu zužitkovať aj neskôr v praxi.

Na odbornom výcviku si naši žiaci aj sami postupne vyskúšajú vytvoriť hotový elektronický výrobok. Svoj návrh dosky s vodivými spojmi z PC si vytlačia na laserovej tlačiarni na priesvitnú fóliu. Tá sa priloží na čistý fotocitlivý plošný spoj, ktorý sa vystaví osvetleniu v osvitovej jednotke na zopár minút. Hneď po osvietení sa vloží plošný spoj do vývojky a osvietená časť sa pekne rozpustí. Potom sa doska vyleptá v roztoku chloridu železitého. Doska sa potom vyčistí, navŕtajú sa do nej potrebné otvory pre súčiastky a konektory a nakoniec sa nimi osadí podľa elektronickej schémy a jednotlivé súčiastky sa prispájkujú. Po vizuálnej kontrole sa doska oživí už pri pripojení elektrického napájania.

Tých možností ako vyvinúť a vyrobiť dosku plošných spojov je viacej. Napr. výroba nažehľovanou metódou je opísaná v tomto článku. Výroba fotocestou je opísaná zasa na tomto mieste.

Ing. Peter Stenčík