Komunikujete prostredníctvom vášho stolného počítača, notebooku či smartfónu s priateľmi? Čo tak skúsiť komunikáciu priamo s týmto vašim zariadením.

Programovanie je reč, ktorou sa komunikuje, rozpráva priamo s počítačom. A tak ako každá reč i táto má svoje pravidlá a gramatiku. Ak chcete vedieť o tom ako a prečo programovať, prečítajte si pár riadkov…

 

Bez programovania by nebolo softvéru, čiže akejsi „duše počítača“.

V súčasnosti je softvér na čele s operačným systémom nevyhnutnou súčasťou každého procesorom riadeného zariadenia (smartfón, tablet, PC, notebook, televízor, chladnička,…). Softvér vzniká programovaním. Každý program obsahuje postupnosť inštrukcií, ktorú vykonáva procesor.

Programovanie je činnosť, ktorá zahŕňa tvorbu algoritmov a programov. Algoritmom sa rozumie všeobecný postup riešenia danej úlohy. Program je zápis algoritmu vytvorený programátorom pomocou vhodného programovacieho jazyka. Tento zápis, čiže zdrojový kód je potom buď preložený programom-prekladačom do strojového kódu (exe-súbor), ktorý je potom priamo vykonávaný procesorom (napr. pri C++, Jave) alebo je zdrojový kód vykonávaný programom-interpreterom ešte v čase behu programu (bez existencie spustiteľného strojového kódu, napr. pri PHP, JavaScripte). Písanie programu a jeho preklad, programátor vykonáva pomocou programu – vývojového prostredia pre daný programovací jazyk. Napr. žiaci na našej škole sa učia základom programovania v programovacom jazyku Pascal vo vývojovom prostredí Lazarus.

Programovacích jazykov je pomerne mnoho (zoznam jazykov s jednoduchými ukážkami zdrojových kódov), ich výber závisí aj od toho, čo konkrétne by ste radi programovali. Na väčšine stredných škôl sa dnes vyučuje jazyk Python alebo Pascal, ktorý síce v praxi veľmi nevyužijete, ale dobre sa na ňom učia základy programovania a algoritmizácia. Na vysokej škole sa môžete neskôr stretnúť s programovaním v jazyku C++ alebo Java. Tí, ktorých skôr láka internet sa možno obhliadnu po jazykoch PHP alebo Ruby. Možností je teda naozaj mnoho.

Vývojové prostredie Lazarus

Lazarus je pomenovanie programátorského prostredia, v ktorom sa programuje v jazyku objektový FreePascal. Lazarus a FreePascal sú šírené pod licenciou GNU GPL, ktorá vám umožní v prostredí Lazarus vyvíjať akékoľvek aplikácie včítane komerčných. Príklady programov napísaných v prostredí Lazarus môžete nájsť na Wiki v článku Lazarus Application Gallery. Lazarus si môžete voľne stiahnuť, napr. aj tu.
Samotný jazyk Pascal je komunitou informatikov na celom svete považovaný za jazyk, ktorý je určený nielen na učenie programovania, ale aj na rozvoj algoritmického myslenia.

Programátorské prostredie Lazarus je softvérový balík umožňujúci programátorovi:

 • programy navrhovať, písať, upravovať, vyvíjať
 • kompilovať (preložiť do binárneho kódu, ktorému už rozumie procesor)
 • testovať, ladiť

Iba pre zaujímavosť uvediem aj zopár hotových exe-súborov vytvorených v prostredí Lazarus našimi žiakmi: k stiahnutiu tu, alebo dole na stránke.
Programovanie v tomto prostredí je u nás na škole zaradené v študijnom odbore mechanik elektrotechnik v 2. ročníku v predmete informatika. Pre našich žiakov bol vypracovaný manuál aj vypracovanými príkladami Pascal v Lazaruse, ktorý si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky po zadaní svojho prístupového hesla.

Prečo sa naučiť programovať ?

Naučiť sa programovať znamená ovládať univerzálny programovací jazyk, s ktorým sa môžete uplatniť rovnako u nás na Slovensku ako aj v zahraničí alebo pri realizácii vlastných projektov. Znalosť programovania vám dáva slobodu a možnosť uplatniť sa na trhu práce, nakoľko oveľa ľahšie sa hľadá takéto a navyše dobre platené zamestnanie.

Ako začať?

Skúsenosti programátorov ukazujú, že najlepší spôsob učenia sa, je učenie prácou, čiže programovaním. Chce to len dostatok trpezlivosti a vnútorného odhodlania, ochoty a chuti učiť sa. Treba mať pritom na pamäti, že žiaden dobrý programátor sa nestane za niekoľko dní, či týždňov… Možnosti ako začať je viacej.

 • zakúpením si vhodnej literatúry, ktorej je pomerne dosť, napr. jedna z nich.
 • vygooglením si vhodných internetových portálov s návodmi alebo aj sprievodcami ako začať v nejakom programovacom jazyku (napr. na tomto portáli , alebo napr. v jazyku Java, alebo s webovými technológiami či priamo s ich online vyskúšaním, atď. Taktiež je množstvo ukážok aj na YouTube
 • prihlásiť sa na nejaký kurz alebo do komunity programátorov s možnosťou dať si poradiť. Rozprávajte sa s inými programátormi, čítajte programy iných. Niekedy je to viac ako akákoľvek kniha či kurz.

Výber programovacieho jazyka v praxi

Ak sa predsa len rozhodnete naštartovať programátorskú cestu, jazyk by ste si mohli vyberať podľa dvoch kritérií:

 1. ako sa s jazykom môžete uplatniť v praxi (rozšírenia v danom jazyku, či sa naďalej vyvíja, či je žiadaný, či má perspektívu, ale i aké platy sa ponúkajú na trhu, …)
 2. pre ktoré platformy je jazyk určený (web, PC, smartfón…)

Už niekoľko rokov vo väčších podnikoch dominujú dva najdôležitejšie jazyky Java a C#. C# je v skutočnosti – Java od spoločnosti Microsoft. Hneď za nimi je PHP, ktorý je opäť veľmi populárny pre malé a stredné projekty, Avšak, ak chcete podnikať a vytvoriť svoj vlastný projekt, to môže byť skvelá voľba. Nasledujú zložitejšie jazyky C++, Python a ďalšie.

Java – vodca v podnikovej sfére, moderný jazyk, funguje na všetkých platformách (PC Windows, Linux, Mac, mobilné telefóny, tlačiarne, stroje…). Spoločnosť Oracle tvrdí, že Java „poháňa“ 3 miliardy zariadení. Java je technológia, ktorá je zadarmo. Java je univerzálnym jazykom, na ktorom „bežia“ aplikácie (Open/LibreOffice), hry (Minecraft) a webové stránky (Ebay). Java sa odporúča pre zamestnanosť, platy sú naozaj skvelé, hoci podnikové knižnice sú dosť zložité…
C# – v základnej verzii je bezplatným jazykom. Microsoft nedávno uvoľnil celý jazyk, ako open-source, hoci niektoré nástroje a služby sú platené. ale pretože je to jazyk centrálne spravovaný jedinou spoločnosťou sú jeho knižnice programov prehľadnejšie a lepšie zdokumentované ako Java. Jazyk obsahuje veľa konštrukcií naviac ako Java, čo značne uľahčuje programovanie neskôr, ale najprv sa tie konštrukcií treba naučiť. Schopnosti jazyka a jeho skutočné využitie je totožný s Javou, je univerzálny pre aplikácie, webové stránky, hry. C# je zdá sa taká stredná cesta.
PHP – otvorený jazyk, ktorý sa stal populárny v oblasti webu. Odvtedy, čo bol v ňom napísaný Facebook sa značne rozšíril a v súčasnosti je kvalitný a plnohodnotný nástroj určený pre tvorbu webových stránok. Beží na strane servera a generuje stránky, ktoré ľudia žiadajú. V PHP je naprogramovaný napr. ITnetwork, už spomínaný Facebook, Wikipedia, atď. PHP sa odporúča pre podnikanie, má lacnú prevádzku a jazyk, a i príslušné frameworky sú pomerne jednoduché. Samozrejme, práca je jednoduchšia, ale i relatívne menej hodnotená.
C++ – umožňuje programovať aj veľmi výkonné aplikácie. Používa sa hlavne pre systémové aplikácie (súčasti Windows) a hry. Nemá automatickú správu pamäte, čo znamená veľa práce pre programátora a ladenie programu naviac. C++ je uznávaný jazyk, pracovný dopyt po ňom je, len je naozaj pre profesionálov a ľudí, ktorí sa radi šprtajú na tej najnižšej úrovni. Pre bežné aplikácie je zbytočne zložitý.

Ďalšie jazyky určené hlavne pri tvorbe webových stránok.

Nielen v oblasti webu sa so serverovým jazykom (PHP, Java, C#) kombinujú ešte jazyky:

 • HTML – jednoduchý textový značkovací jazyk, ktorý nepatrí medzi klasické programovacie jazyky. Používa sa hlavne pre tvorbu obsahu webových stránok, pre tvorbu webových šablón, hypertextových odkazov, formulárov, skriptov a pod.
 • CSS – kaskádové štýly, pomocou ktorých sa vytvára vzhľad, formátujú sa webové stránky vytvorené pomocou HTML kódu. Opäť to nie je programovací jazyk.
 • JavaScript – jazyk používaný hlavne pre webové doplnky (slideshow, galérie, chaty).
 • SQL – databázový jazyk, ktorý je určený pre dopyt údajov z databázy.

Pre bežné použitie vyššie uvedených jazykov stačia len základy, ktoré nie sú zložité. Potrebné je zamerať sa hlavne na jeden z vyššie uvedených jazykov. Neskôr je vhodné zdokonaľovať sa hlavne v SQL, pretože je potrebné poznať aj zložitejšie dotazy na databázu.
Technológií je pomerne veľa. IT priemysel sa neustále rozširuje, má obrovskú budúcnosť a technológie sa rýchlo vyvíjajú. Požiadavky na aplikácie sú stále vyššie, iba jedna technológia nestačí. Stále je potrebné držať krok s dobou a učiť sa. Pokiaľ ide o prácu s programovaním, tak tá bola, je a bude. Momentálne len na Slovensku chýba niekoľko tisíc ITečkárov a najmä programátorov. IT sektor je stále oblasť so skvelou budúcnosťou.

Ing. Peter Stenčík

K stiahnutiu

File Description Date added File size Downloads
zip Soubory k Lazarus 21. februára 2017 21:05 9 MB 895