Deviataci, staňte sa odborníkmi v oblasti elektrotechniky a informačných technológií!

Tento slogan sprevádzal 30. november 2017- Deň otvorených dverí v našej škole – SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. A veru, mali sme žiakom havajskej, holčíkovskej, slovenskokajnianskej a všetkých stropkovských a svidníckych základných škôl čo ponúknuť.
Prezreli si kompletne zrekonštruované priestory školy, veľkú telocvičňu, školskú jedáleň, učebne vybavené novým školským nábytkom, novými učebnými a didaktickými pomôckami (IKT), hardvérom a softvérom zodpovedajúcim súčasným požiadavkám a potrebám štúdia informačných technológií a elektrotechniky. V dielňach praktického výcviku si mohli vyskúšať svoje zručnosti v oblasti vytvárania elektronických obvodov, ovládanie robotického ramena pomocou počítača, v učebni elektroinštalácií sa oboznámili s ukážkami elektroinštalačných prác v domových rozvodoch
(t.j. svetelné a zásuvkové rozvody) a mohli si vyskúšať, ako sa zapájajú zásuvky alebo svetelné spínače, v laboratóriu elektrických meraní mali možnosť odmerať napätie jednoduchých elektrických obvodov.
Ani v počítačových učebniach teoretického vyučovania sa rozhodne nenudili. Prostredníctvom prezentačného videa sa dozvedeli, ktoré študijné odbory naša škola ponúka, aké odborné predmety v oblasti IT môžu študovať. Získali názornú predstavu o priebehu odbornej počítačovej výučby, školských krúžkoch, o úspechoch našich žiakov v súťažiach technického charakteru. Inšpirovali sa ukážkami prác našich žiakov z výpočtovej techniky a informatiky v oblasti programovania, vytvárania a navrhovania elektronických obvodov na PC v softvéri EAGLE, tvorby webových stránok a grafických aplikácií. Formou zábavného testu si preverili vlastné znalosti z elektrotechniky a fyziky.
Deň otvorených dverí v našej škole podporili svojou účasťou a aktívnou spoluprácou aj dve významné spoločnosti – ASIT a T-Systems, ktoré propagujú výhody štúdia odborov zameraných na informačné technológie. ASIT – asociácia spoločností informačných technológii aktívne rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby s cieľom dosiahnuť účinné a efektívne prepojenie požiadaviek trhu práce so vzdelávacím prostredím slovenských škôl. Pre deviatakov pripravili rôzne súťaže zručností so skvelými odmenami pre najlepších. Víťazi si odniesli tablety, usb kľúče, slúchadlá a ďalšie drobnosti. Spoločnosť T-Systems Slovakia Košice poskytuje služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG so sídlom v Nemecku. Pracovníci T-systems ponúkli tretiakom a štvrtákom našej školy možnosť zamestnať sa v ich firme a žiakom základných škôl vysvetlili výhody štúdia odborov s informačnými technológiami.
Prítomnosť ASIT-u a T-systems jasne poukazuje na nedostatok pracovníkov v IT sektore, čím sa pre žiakov študujúcich v našej škole otvára možnosť perspektívneho zamestnania s nadpriemerným finančným ohodnotením.
Takže, deviataci, neváhajte! Využite výhody štúdia v odbore – mechanik elektrotechnik pre oblasť informačných technológií – ponúkaných našou školou a  možnosti ďalšieho uplatnenia, či už vo forme štúdia na VŠ, alebo v pracovnej oblasti, získaním maturity, výučného listu a osvedčenia elektrotechnickej spôsobilosti.

PaedDr. Jitka Lehotská