Elektrotechnická spôsobilosť – 4.ročník – 2.polrok