Elektrotechnická spôsobilosť – 1.ročník – 2.polrok