Maturita 2020

 Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 17. 3. 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 18. 3. 2020 (streda) – anglický jazyk

Exkurzia žiakov SOŠE v Stropkove na Fakulte výrobných technológií TUKE v Prešove

Denno-denne sa stretávame, že vo výrobných závodoch je nedostatok odborníkov so zameraním na strojárenstvo, elektrotechniku či informatiku. Práve preto Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove zorganizovala pre žiakov 3. a 4. štvrtých ročníkov exkurziu na Fakultu výrobných technológií TUKE v Prešove dňa 28.11.2018. Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom súčasne trendy využitia  elektrotechniky a informačných technológií v priemyselných prevádzkach na výrobných […]

Dni otvorených dverí
Deviataci, staňte sa odborníkmi v oblasti elektrotechniky a informačných technológií!

Tento slogan sprevádzal 30. november 2017- Deň otvorených dverí v našej škole – SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. A veru, mali sme žiakom havajskej, holčíkovskej, slovenskokajnianskej a všetkých stropkovských a svidníckych základných škôl čo ponúknuť. Prezreli si kompletne zrekonštruované priestory školy, veľkú telocvičňu, školskú jedáleň, učebne vybavené novým školským nábytkom, novými učebnými a didaktickými pomôckami (IKT), hardvérom a softvérom zodpovedajúcim súčasným […]

Lazarus_článok 01
Komunikujete prostredníctvom vášho stolného počítača, notebooku či smartfónu s priateľmi? Čo tak skúsiť komunikáciu priamo s týmto vašim zariadením.

Programovanie je reč, ktorou sa komunikuje, rozpráva priamo s počítačom. A tak ako každá reč i táto má svoje pravidlá a gramatiku. Ak chcete vedieť o tom ako a prečo programovať, prečítajte si pár riadkov…   Bez programovania by nebolo softvéru, čiže akejsi „duše počítača“. V súčasnosti je softvér na čele s operačným systémom nevyhnutnou […]

Eagle_článok 01.4
Návrh dosiek plošných spojov v programe EAGLE

Na tejto internetovej stránke nájdete stručné informácie o tomto programe, kde a ako ho môžete získať a kde sa s ním budete môcť naučiť pracovať. Alternatívou sú aj iné elektrotechnické CAD programy napr. OrCAD, alebo KiCAD či FreePCB, ktoré sú typu open source, čiže voľne stiahnuteľné programy. Návrhový systém EAGLE: slúži na počítačové navrhovanie dosiek […]