News list
Placeholder
Mature Dating Internet site Porn Videos

Content material These Webpages *specialize* In No So why Heybaby Is usually 1 Of The Very best Dating Web sites In La How To Separate Among Dating Internet Sites And Hookup Web pages? Best For Obtaining: Discreet Affairs Clients may be there for casual 1 nighttime sex, nonetheless every little thing needs a lot much […]

Placeholder
Prijímacie skúšky do prvého ročníka pre šk. rok 2021/2022 – 2. kolo

Riaditeľ SOŠ elektrotechnickej v Stropkov podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v SOŠ elektrotechnickej Stropkov: – v študijnom […]

Placeholder
Oznam pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov základných škôl

K stiahnutiu File Description Date added File size Downloads oznam_pre_ZS 10. decembra 2021 9:18 415 KB 129

Placeholder
Informácie o nástupe do školy

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2020 o 9.00hod. v triedach. Žiaci sú povinní mať vlastné rúško, vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom (je to možné vykonať aj v Edupage). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Placeholder
Informácie ku prezenčnému vyučovaniu od 3. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že od 3.5.2021 sa na našej škole obnovuje štandardné prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky. Pretože dňa 3.5.2021 sa na škole uskutočnia aj prijímacie skúšky do prvých ročníkov, vyučovanie sa pre 1. a 2. ročníky začne až 4.5.2021. Žiaci tretích ročníkov budú mať 3.5.2021 Odborný výcvik od 7.30 hod. Podmienky pre vstup do školy sú […]

Placeholder
Dištančná výučba na stredných školách od 12. 10. 2020

Na základe oznámenia MŠVVaŠ SR prechádzajú od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania všetky stredné školy na dištančnú výučbu. To znamená, že od pondelka žiaci ostávajú v domácom prostredí. Žiadame žiakov a rodičov, aby sledovali web školy, kde budú pridávané ďalšie aktuálne informácie.

Archive

Subscribe
to our newsletter
13
Nobel laureates
bachelor’s recipients were employed
12
MacArthur fellows
bachelor’s recipients were employed
113
NCAA titles
bachelor’s recipients were employed
250
Olympic medals
bachelor’s recipients were employed
Apply for Admission or some other Call to Action