Termíny konzultácii a komisionálnych skúšiek pre študentov s IUP:

  • Date & Time:
    • marec23, 2018

Komisionálne skúšky pre žiakov 4. ročníkov študujúcich podľa IUP  – 23. až 25. apríla 2018