Termíny komisionálnych skúšiek:

15. – 18. januára 2018