Nové informácie v súvislosti s prerušeným vyučovaním

Vyučovanie v školách je prerušené DO ODVOLANIA!!!

 

Termíny maturitných skúšiek:

Písomná časť MS: EČ a PFIČ zo SJL a ANJ: zrušená

Ústna časť MS: najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020

Komisionálne skúšky pre študentov IUP zo 4. ročníka: termín upresníme

Termíny vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 3. 2020

Usmernenia MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu