Kritéria prijímacieho konania

Kritéria priatia na štúdium do prvých ročníkov pre školský rok 2021/2022.

kriteria_2021_2022