Z tvorby žiakov počas odborného výcviku

Z tvorby žiakov počas odborného výcviku