Správa o vysledkoch a podmienkach VVC SOŠE Stropkov šk r 2017_2018