Pri skúmaní elektrických dejov I

Pri skúmaní elektrických dejov 1