45 Na EČ maturitnej skúšky

Na ext.časti maturitnej skúšky.