34 Meranie na elektroinštalácii

Meranie na elektroinštalácii