27 Práca s návrhovým SW IV

Práca s návrhovým softvérom IV