Elektrotechnická spôsobilosť – 4.ročník – 1.polrok