Elektrotechnická spôsobilosť – 3.ročník – 2.polrok