Elektrotechnická spôsobilosť – 3.ročník – 1.polrok