Elektrotechnická spôsobilosť – 2.ročník – 2.polrok