Elektrotechnická spôsobilosť – 2.ročník – 1.polrok