Elektrotechnická spôsobilosť – 1.ročník – 1.polrok