Časový harmonogram maturit 2017

Termín EČ a PFIČ MS:

14. marec 2017 – slovenský jazyk a literatúra
15. marec 2017 – anglický jazyk, nemecký jazyk

Termín PČOZ MS:

9.mája – 12.mája 2017

Termín ÚFIČ MS:

22.mája – 25.mája 2017

… pozor čas beží …

Všetky potrebné informácie o MATURITE 2017 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita