Časový harmonogram maturit 2018

Termín EČ a PFIČ MS:

13. marec 2018 – slovenský jazyk a literatúra
14. marec 2018 – anglický jazyk, nemecký jazyk

Termín PČOZ MS:

7.mája – 10.mája 2018

Termín ÚFIČ MS:

21.mája – 25.mája 2018

… pozor čas beží …

Všetky potrebné informácie o MATURITE 2018 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita