Časový harmonogram maturít 2021

Termín EČ a PFIČ MS:

EČ bola zrušená
PFIČ – od 12. apríla 2021

Termín PČOZ MS:

od 5. mája 2021

Termín ÚFIČ MS:

od 17. mája 2021

… pozor čas beží …

Všetky potrebné informácie o MATURITE 2021 nájdete na stránke www.nucem.sk
Termíny sa môžu meniť v závislosti od rozhodnutí a usmernení z MŠVVaŠ SR